ATÖLYELER

EĞİTİMLER

Tasavvuf Müziği Atölyesi

Atölye Bilgisi

Tasavvuf Müziği Atölyesi

Yaz Dönemi atölye faaliyetlerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında olacaktır.

Musiki geleneği, büyük üstatlar tarafından “cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendese” olarak tanımlanır. Tasavvuf musikisi bu tanıma uygun bir şekilde, asırları aşarak bugüne gelen ve ruhları yücelterek gerçekliğin derin boyutlarıyla buluşturan büyük bir sanatsal geleneği temsil etmektedir. Atölyede temel nota eğitimi ve Tasavvuf Musikisi Repertuarı meşk edilecektir.