Detaylı Bilgi

Yıl: 2023 (Aralık) / Sayı: 1
Ahmet Köroğlu
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
korogluahmet87@gmail.com
ORCID: 0000–0003–1350–7858
Sayfa: 132-143

Paylaş

Özet

Klasik dönemde düşünce dünyasını şekillendiren ilim geleneğinin keşfi, günümüze aktartılması ve modern dönemdeki tartışmalarla irtibatlandırılması önemlidir. Bunu yaparken de onun kendine has kavram dünyasıyla irtibatlı hareket etmek ve tartışmalardaki süreklilikleri ve kırılmaları ortaya koymak gereklidir. Bunun için diğer disiplinlerle birlikte siyaset bilimi ve siyaset düşüncesi kapsamında yapılacak çalışmaların önemi her geçen gün artmaktadır. Söz konusu disiplinlerin bir alt dalı olarak görülebilecek İslâm Siyaset Düşüncesi de bu bağlamda büyük önem arz etmektedir. Hızlıca yapılacak bir araştırmada da rahatlıkla görülebileceği gibi Türkiye’de İslâm Siyaset Düşüncesi, üzerine çalışılan ve farklı yönleriyle odaklanılan bir disiplin olmasına rağmen bu çalışmaların farklı açılardan üretildiği, tartışıldığı ve bir anlamda yeniden günümüze aktarıldığı hususlar belli yönleriyle sınırlı kalmıştır.

Anahtar Kelimeler