İnşa Okumaları

EĞİTİMLER

Şehir ve Estetik Bağlamda Kültürel Hafızayı Okumak

İnşa Okuması

Şehir ve Estetik Bağlamda Kültürel Hafızayı Okumak

Şehir insanın ihtiyaçlarını karşılayan işlevsel bir varlıktır. Bu ihtiyaçlar bilim, sanat, felsefe, hikmet olarak tezahür ederek sembolik anlam katmanları örer. Şehrin siluetinden okunan mimari biçimlenmenin ardında izlenen bu entelektüel işlevsellik aynı zamanda ait olunan medeniyet ailesinin dışa vurumudur. Estetik, duyu ve duygunun bilimidir. Yetkinliği güzelliktir. İnsanın doğruyu hissetmesinin yollarını soruşturur. Şehri ve estetiği terkip eden şehir estetiği ise zamanın ve mekânın ruhunu dışa vuran ve bu bütünselliğin çok boyutlu okunmasını öneren görme sanatı olarak tanımlanabilir. Şehrin estetik kavranışı, bilmeyi zevk etmeye dönüştürerek bakmak ile görmek arasındaki açıklıkta döşenen yolda menzil almaktır.

Bu atölye çalışması şehri estetik bir nesne olarak kavramayı ve incelemeyi önermekte, kadim İstanbul’u ve kimliğini Sultanbeyli mekânı özelinde araştırmaya konu etmektedir.
Toplam 8 ay sürecek olan atölyemizin ana teması “Mekân, Kültür, Hafıza, Estetik Kavramlarının Bileşkesinde Şehri Düşünmek” olarak belirlenmiştir. “Yerin ruhu” ve “Şehir Kimliği” kavramlarının Sultanbeyli mekânsal tecrübesinden yararlanılarak çözümlenmesini içermektedir.

Program
• Giriş dersi
Mekân, Kültür, Hafıza, Estetik Kavramlarının Bileşkesinde Şehri Düşünmek
• Şehir Estetiği ve alt kavramsal bileşenleri üzerine kavramsal soruşturma ve teorik yaklaşımların çözümlenmesi
• Yerin Ruhu ve Şehir Kimliği ve kavramları üzerine birlikte düşünmek
• Bilimsel metin okuma önerisi eşliğinde birlikte tartışmalar

Kazanımlar
Katılımcı;
• Şehir estetiği alanında kavramsal ve teorik bilgi birikimi kazanır.
• Kavramlarla düşünme ve tartışma becerisini geliştirir.
• Kök değerleri ile bağ kurar.
• Estetik haz ve duyarlılık kazanır.
• Medeniyet tasavvurunu idrak eder.
• Kültür bilincini geliştirir.
• Entelektüel birikimini ve görgüsünü arttırır.

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.