PROJELER

EĞİTİMLER

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi (İSD)

Sultanbeyli Belediyesi’nin proje ortağı olduğu, İLEM tarafından yürütülen projenin amaçları şunlardır;

  1. Siyaset düşüncesi alanında yeni imkânlar ve araştırma alanları açmak, çalışmaların belirli yöne ve alanlara teksif edilmesini sağlayarak daha verimli eserler üretilmesine vesile olmak,
  2.  Siyaset düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meseleleri yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek
  3. Klasik dönem İslam siyaset kültürüne ait mirası, çağdaş siyaset düşüncesi alanında ileri teorilerle taşıyıcı kavramlar, temel meseleler, temel değerler ve amaçlar bakımından taşıyabilmek
  4. İslam medeniyeti araştırmalarıyla ilgili yöntemsel sorunları İslam siyaset düşüncesi özelinde ortaya koymak ve çözüme kavuşturmak

Ayrıntılı bilgi için bakınız: İLEM – İlmi Etüdler Derneği (ilem.org.tr)

  • ÇALIŞTAY / 2 Temmuz Cumartesi: İslam Siyaset Düşüncesi Kuruluş Dönemi: Risaleler ve Temel Sorunlar ( İlem )

  • ÇALIŞTAY /  26 Kasım Cumartesi: İslam Siyaset Düşüncesinde Adalet: Teoriler ve Kavramlar ( İlem) 

  • ÇALIŞTAY /  24 Aralık Cumartesi: İslam Siyaset Düşüncesinde Hakikat & Siyaset İlişkisi ( İlem) 

  • KONFERANS / 17 Ocak Çarşamba/ İslam Siyaset Düşüncesinde Beden-Şehir İlişkisi  ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu) 

  • ÇALIŞTAY / 29 Nisan  Cumartesi: İslam Siyaset Düşüncesinde Adalet Düşünürler ve Metinler  ( İlem) 

  • ÇALIŞTAY / 10 Haziran Cumartesi: İslam Siyaset Düşüncesinde İktidarın Kuruluşu Kökenler ve Meşruiyet ( İlem)