Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türker tarafından verilen, İslam siyaset düşüncesinin ana kaynakları olan metinlerin tahlil edileceği bir atölye programıdır. Bahar dönemi olarak 5 ay sürecek atölye, ayda bir kez yapılması planlanmıştır.

Atölye kapsamında tahlili yapılacak kitaplar:

Ocak : Fârâbî, el-Medinetü’l Fâdıla ( Erdemli Şehir)
Mart: Cüveynî, Gıyasü’l-Ümem ( Zor Zamanda Siyaset)
Nisan : Nizâmülmülk, Siyasetnâme
Mayıs: Nasîruddin et-Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî
Haziran: Dede Cönkî, es-Siyasetü’ş- Şeriyye