İnşa Okumaları

EĞİTİMLER

İslam Düşünce Geleneği Atölyesi

İnşa Okuması

İslam Düşünce Geleneği Atölyesi

İslam düşünce tarihi, varlık hakkında külli araştırma yapma iddiasında olan üç büyük geleneğe ev sahipliği yapar: Kelam, felsefe ve tasavvuf. Kuşkusuz bunların da kendi içinde bir çırpıda sayılması mümkün olmayan çeşitliliği vardır. İslam düşünce tarihi çalışmalarının henüz genel bir anlatısını sunmaya dahi muktedir olamadığı bölgeler ve dönemler bulunmaktadır. Bununla birlikte son yüzyılda yapılan düşünce tarihi çalışmaları, hem ana ekollere hem de bunların ortak ve farklı yanlarına dair kuşatıcı bir anlatıya ulaşmış sayılabilir. Bu atölye, kendi içinde oldukça ayrıntılı olan bu anlatıyı, genel okura ulaştırmayı, uzman seviyesindeki bilgi birikimini ortak bir kültüre dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple atölye kapsamında kelam, felsefe ve tasavvuftan her birinin varlık, bilgi, insan, Tanrı ve Tanrı-âlem ilişkisi hakkındaki görüşlerinin özlü bir anlatısı sunularak bu geleneklerin gücü ve sınırlarına ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır.

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.