İNŞA OKUMALARI

EĞİTİMLER

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
(Ayda bir)

Dr. Savaş Ş. BARKÇİN
(Ayda bir)

Doc. Dr. Mehmet ÖZTURAN
(İki haftada bir)

Doc. Dr. Betül AKDEMİR SÜLEYMAN
(Ayda bir)