Sultanbeyli Belediyesi tarafından kurulan “İnsan ve Şehir Akademisi”, sosyal, kültürel ve fiziki dokuya önem veren, kent kimliğinin oluşmasına katkı sağlayan projeler ve çalışmalar yürütecektir.

Bundan hareketle bireylerin şehir ve şehirli olmak bilincini geliştirmek, yaşadığı kadim şehrin ve medeniyetin bilgisini derinleştirmek, şehrin tarihinin ve kültürel değerlerinin toplumdaki farkındalığının artmasını sağlamak, milli kültür değerlerimizin korunması amacıyla bireylerde aidiyet hissini geliştirmek, gençlerimizin içinde bulunduğu çevreye karşı sorumluluk kazanması ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılığının artmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Sultanbeyli’nin gelecek perspektifine katkı sağlamayı hedefleyen “İnsan ve Şehir Akademisi ”, akademik çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilerini sürece dâhil ederek çalışmalarını yürütmeyi önemsemektedir. Ayrıca Ulusal ve uluslararası şehir ve medeniyet çalışmaları yapan kurum kuruluş ve Stk’ lar ile işbirliği sağlayarak; kent estetiği, mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimler, şehir tarihi, şehir sosyolojisi, yerel siyaset, sanat tarihi, arkeoloji, vb. açılardan şehri bütüncül olarak ele alacaktır. Bu konu başlıklarında üreteceği seminerler, atölye çalışmaları ve bu çalışmaların yayın hayatına sunulması akademi birimine “ Düşünce Merkezi” özelliği kazandırmaktadır.