İnşa Okumaları

EĞİTİMLER

Eleştirel Metin Okuma, Yazma ve Argüman

İnşa Okuması

Eleştirel Metin Okuma, Yazma ve Argüman

İster bir iddiada bulunalım ister bir iddia ile karşı karşıya kalalım, her iki pozisyon, iddianın gerekçelendirilmesini gerektirmektedir. Bir iddia ve onu destekleyen gerekçelerden oluşan yapıya argüman denir. Argüman veya kanıtlama adını verdiğimiz iddia ve gerekçelerden oluşan bu yapının nasıl kurulacağı ve nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulacağı eleştirel düşünme-okuma-yazma faaliyetinin temel meselesidir. Bu ders, bir argüman içeren veya içerdiğini iddia eden metinlerin nasıl analiz edileceği ve nasıl değerlendirileceğine odaklanmaktadır. Ağırlıklı olarak felsefi argümanların analizi ve eleştirisine yöneleceğimiz bu seminer dizisinde kendimizi hem bir okur hem de bir yazar olarak konumlandıracağız. Dolayısıyla bir argüman nasıl okunur sorusunun yanında bir argüman nasıl kurulur sorusu da eşit derecede ilgi alanımıza girecektir. 

İyi gerekçelendirilmiş, güçlü bir şekilde desteklenmiş ve açıkça ifade edilmiş bir argümanın temel yapısını, geçerli argüman biçimlerini belirleyeceğiz. Dönem boyunca rasyonel tartışma becerilerimizi geliştirirken, aynı zamanda eleştirel düşünme- okuma-yazma yeteneğimizi de geliştireceğiz. Seminerin ilk haftalarında argümanların doğası ve ne için kullanıldığı ele alınacaktır. Ayrıca bir konuşma veya metinde bir argümanı tespit etme yolları alıştırma ve uygulamalarla ortaya konulacak, iyi ve kötü argümanları ayırt etme kriterleri gösterilecektir. İlerleyen haftalarda ise argümanları değerlendirme yöntemlerine odaklanılacaktır.

 * Atölyemiz 8 ay boyunca devam edecektir.