ATÖLYELER

EĞİTİMLER

Fotoğrafçılık Atölyesi

Atölye Bilgisi

Fotoğrafçılık Atölyesi

Yaz Dönemi atölye faaliyetlerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında olacaktır.

Fatih Kaplan tarafından verilecek olan Fotoğrafçılık Atölyesi fotoğrafın temel kavramları, çekim ve
düzenleme teknikleri, sokak fotoğrafçılığı ve diğer fotoğrafçılık türleri hakkında kapsamlı bir
eğitim içermektedir.

Tasavvuf Müziği Atölyesi

Atölye Bilgisi

Tasavvuf Müziği Atölyesi

Yaz Dönemi atölye faaliyetlerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında olacaktır.

Musiki geleneği, büyük üstatlar tarafından “cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendese” olarak tanımlanır. Tasavvuf musikisi bu tanıma uygun bir şekilde, asırları aşarak bugüne gelen ve ruhları yücelterek gerçekliğin derin boyutlarıyla buluşturan büyük bir sanatsal geleneği temsil etmektedir. Atölyede temel nota eğitimi ve Tasavvuf Musikisi Repertuarı meşk edilecektir.

Psikodiyet Atölyesi

Atölye Bilgisi

Psikodiyet Atölyesi

Yaz Dönemi atölye faaliyetlerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında olacaktır.

Keşif önce nerde başlamalı? İnsan önce keşfetmeye kendinden başlamalı. Bedeni insana birçok şey söyler. Alınan kilolar, bir türlü verilemeyen kilolar ya da sürekli zayıf olma durumu. Aslında bu durumlar vücudumuzun bize verdiği mesajlardır. Bedenimizin bize anlatmak istediği şeyler var.


Psikodiyet beslenme atölyesinde sezgisel ve farkındalıklı beslenmeyi temele alacağımız bir atölye olacaktır. Beslenmeyi fizyolojik ve psikolojik açıdan değerlendireceğimiz atölyeye hepinizi bekliyoruz.

Bendir Atölyesi

Atölye Bilgisi

Bendir Atölyesi

Yaz Dönemi atölye faaliyetlerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında olacaktır.

Katılımcılarımız atölyede vurmalı çalgılardan bendir ile tanışacak, işitme, verilen ritmi tekrar etme, vücut koordinasyonu,  uygulamalı ritim çalışmalarını öğrenecektir. Eğitmen eşliğinde küçük usûllerle eserler icrâ edilecektir.