YAYINLAR

İnşa Dergisi

Yıl : 2023 Aralık

Sayı : 1

İnşa Dergisi
Yıl:
2023 (Aralık) / Sayı: 1
Ömer Türker
Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
om.turker@gmail.com
ORCID: 0000–0003–3359–1540
Sayfa: 6-27
İnşa Dergisi
Yıl:
2023 (Aralık) / Sayı: 1
Özkan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
oozturk@nku.edu.tr
ORCID: 0000–0001–6348–6069
Sayfa: 29-51
İnşa Dergisi
Yıl:
2023 (Aralık) / Sayı: 1
Muhammet Enes Midilli
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
enesmidilli@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000–0003–0145–3987
Sayfa: 53-63
İnşa Dergisi
Yıl:
2023 (Aralık) / Sayı: 1
Gülnihal Küpeli
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
qupeli@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2055-0427
Sayfa: 64-93
İnşa Dergisi
Yıl:
2023 (Aralık) / Sayı: 1
Aşkın Yıldız
Dr. Adayı, Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Sayfa: 95-113
İnşa Dergisi
Yıl:
2023 (Aralık) / Sayı: 1
Kemal Gurulkan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
kgurulkan@gmail.com
ORCID: 0000–0002–5639–696X
Sayfa: 115-123
İnşa Dergisi
Yıl:
2023 (Aralık) / Sayı: 1
Osman Aydınlı
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
osman.aydinli@marmara.edu.tr
ORCID: 0000– 0001–7370–3143
Sayfa: 124-128
İnşa Dergisi
Yıl:
2023 (Aralık) / Sayı: 1
C. Ersin Adıgüzel
Doç. Dr. , İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Sayfa: 129-131
Yıl: 2023 (Aralık) / Sayı: 1
Ahmet Köroğlu
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
korogluahmet87@gmail.com
ORCID: 0000–0003–1350–7858
Sayfa: 132-143